PRZEWIŃ W DÓŁ

Loading...

DOLINA

Rabskiego

Potoku

Odsłonięcie

Oznakowana na niebiesko ścieżka geologiczna prowadzi przez las w górę zbocza do miejsca widokowego ponad kamieniołomem ”Huczwice”, zwanym ”Drobnym”.

TRASA 1

Geologiczno-przyrodnicza

Parking Dolina Rabskiego Potoku
– kamieniołom „Drobny”

ZNAKI NIEBIESKIE

DŁUGOŚĆ:

590m   

CZAS:

10min   

PODEJŚCIE:

70m   

fliszu karpackiego

W potężnej ścianie skalnej odsłaniają się najstarsze warstwy fliszowe Karpat polskich związane z tak zwaną „Łuską Bystrego”. Zbocze powyżej odsłonięcia jest stanowiskiem reliktowej sosny wdziarowej z karłowatymi drzewami wieku do 200 lat.

TRASA 2

Parking dolina Rabskiego Potoku – Chryszczata

ZNAKI ZIELONE

DŁUGOŚĆ:

6,5km   

CZAS:

3:30h   

PODEJŚCIE:

499m   

Ujęcie

wód mineralnych

Pierwsza część tej kilkugodzinnej wycieczki prowadzi dnem doliny Rabskiego Potoku. Mijając leśniczówkę, obszerną wiatę ogniskową i drogę do kamieniołomu „Gruby” trasa dociera do ujęcia wód mineralnych „Rabe1”, przy którym znajduje się wejście na ścieżkę prowadzącą przez rezerwat „Gołoborze” oraz stara, zasypana sztolnia górnicza. W miejscu gdzie z doliną Rabskiego Potoku łączy się dolina Huczwiczki, w górę zbocza, biegnie krótka ścieżka do kapliczki Synarewa. Dalej trasa kieruje się drogą w dolinę Huczwiczki, a potem skręca w dolinkę bezimiennego strumienia płynącego pomiędzy grzbietem Wierszków a grzbietem Kiczery (738 m n.p.m.).

 

Wierzchołek Chryszczatej to kulminacja długiego grzbietu w masywie Wielkiego Działu. W tym rejonie toczyły się ciężkie walki podczas tak zwanej Karpackiej Kampani Zimowej 1915 w Pierwszej Wojnie Światowej.

Chryszczata

Wokół szczytu odnaleźć można nieliczne zachowane groby żołnierskie. W okolicznych lasach chroniły się również do roku 1947 oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii walczące z Wojskiem Polskim.

Od ujęcia wód mineralnych „Rabe1” prowadzi
w górę przez dolnoreglowy bór ścieżka dydaktyczna, która kończy się u stóp rumowiska skalnego.

TRASA 3

Źródło Rabskie

- Gołoborze

ZNAKI NIEBIESKIE

DŁUGOŚĆ:

300m   

CZAS:

0:10h   

PODEJŚCIE:

48m   

Porastające lasem gołoborze ma wyjątkowy charakter,
a jego powstanie ma ścisły związek z charakterem utworów fliszowych tworzących „Łuskę Bystrego”.

Krótki spacer przez las w górę zbocza prowadzi do cudownego źródełka i kapliczki „Synarewo”.

 

We wnętrzu odnowionej kapliczki zobaczyć można wiele wizerunków i figurek Matki Bożej, a także księgę do której wierni wpisują prośby i podziękowania za łaski.

TRASA 4

Do kapliczki „Synarewo”

ZNAKI NIEBIESKIE

DŁUGOŚĆ:

240m   

CZAS:

0:15h   

PODEJŚCIE:

29m   

ŁĄKI

TRASA 5

Nad Jeziorko Bobrowe
– Smerekowica

ZNAKI CZERWONE

DŁUGOŚĆ:

3,6km   

CZAS:

1:55h   

PODEJŚCIE:

215m   

na Huczwicach

Nad jeziorko Bobrowe prowadzi droga biegnąca doliną Huczwiczki przez tereny dawnej wsi Huczwice. Warto wejść na rozległe łąki nad Huczwicami, skąd rozciąga się szeroka panorama okolicy.

Miejsce to odwiedzane jest chętnie przez żubry, korzystające z bogactwa tutejszych traw. Żubry, których matecznikiem jest w Polsce Puszcza Białowieska, pojawiły się w Bieszczadach w 1963 roku. Stado rozrosło się przez kolejne dziesięciolecia, a zwierzęta żyjąc na wolności w paśmie Chryszczate i Wołosani stały się naturalnym elementem bieszczadzkiej przyrody. Obecnie w Bieszczadach żyje ok. 300 osobników w dwóch subpopulacjach: wschodniej i zachodniej. Na łąkach zobaczyć można również sarny, jelenie i zające, a także usłyszeć chowającego się wśród traw derkacza.

Dalej w dolinie odwiedzić można cerkwisko – porośnięte trawami kamienne podmurówki i pordzewiałe krzyże to wątły i jedyny ślad po dawnej wsi Huczwice, spalonej po wojnie.

Jeziorko

  Bobrowe

Droga przez pustą przestrzeń dawnej wsi,
a potem przez las, doprowadza do malowniczej kotlinki z daleką perspektywą grzbietu Chryszczatej. Spiętrzona woda strumienia utworzyła tu niewielkie jeziorko do którego wsiedlono dwie rodziny bobrów. Zbudowały one własne tamy tworząc dodatkowe rozlewiska.

Z obszernej platformy widokowej obserwować można roślinność szuwarową, otaczające Jeziorko Bobrowe lasy i wyniosły grzbiet odległej Chryszczatej.

Ostatni odcinek tej ścieżki prowadzi od Jeziorka Bobrowego w górę przez las na słabo zaznaczoną grań o nazwie Smrekowica, którym biegnie ścieżka zielona z doliny Huczwiczki na Chryszczatą. Tu znaki czerwone się kończą.

TRASA 6

Rozdroże ujście Huczwiczki
– Przełęcz Żebrak

ZNAKI CZARNE

DŁUGOŚĆ:

6,2km   

CZAS:

2:30h   

PODEJŚCIE:

290m   

Rabe

 

Trasa prowadzi od rozdroża przy ujściu Huczwiczki doliną Rabskiego Potoku.

Tutaj dolina ma zupełnie inny charakter niż odcinek przecinający twarde piaskowce łuski Bystrego. Jej trawiaste na ogół dno jest szerokie, a nachylone łagodnie zbocza pokryte są rzadkim młodym lasem i zakrzaczeniami. W odległej perspektywie widać grzbiet Wysokiego Działu.  W czasach, kiedy istniała wieś Rabe, wzdłuż tej drogi ulokowane były: młyn wodny, tartak parowy oraz cegielnia, zaś powyżej ciągnęły się w układzie tarasowym pola uprawne, łąki i pastwiska. Śladem po nieistniejącej wsi jest pojedynczy nagrobek na cmentarzu obok miejsca, w którym stała kiedyś cerkiew.

PRZEŁĘCZ

  Żebrak

Położona na wysokości 816 m n.p.m. przełęcz oddziela masyw Chryszczatej na północy od południowej części Wysokiego Działu ze szczytem Jaworne.  Znajduje się tu drewniany schron turystyczny, w którym można przeczekać niepogodę w trakcie wycieczki.

 

Dalej droga leśna prowadzi z przełęczy w stronę odległej o ponad 5 kilometrów Woli Michowej. Granią Wysokiego Działu biegnie ścieżka szlaku czerwonego – na północ na bliską Chryszczatą, w kierunku południowym na Jaworne (992 m n.p.m.).

SBN „Rabe”

 

U pokrytych lasem podnóży masywu Chryszczatej znajduje się Studencka Baza Namiotowa „Rabe”. Z bazy prowadzi żółty szlak łącznikowy na Chryszczatą, a także na Jaworne. Chatka z kominkiem w bazie czynna jest przez cały rok. Od SBN „Rabe” zaczyna się podejście drogą przez las na Przełęcz Żebrak.

Obejrzyj również

prezentację

Prezentacja wykonana została na zlecenie Nadleśnictwa Baligród
przez Appen Karpaty - Multimedialna Agencja Wydawnicza, appen.pl

Projekt i opracowanie  - Szymon Kubisa, hardlight.pl

grudzień 2014