PRZEWIŃ W DÓŁ

Loading...

DOLINA

Łopienki

węgla drzewnego

Wypały, ze snującym się wśród lasu dymem, do niedawna jeszcze powszechny element bieszczadzkiego krajobrazu, są obecnie w zaniku. W wielowiekowej technice suchej destylacji drewna jego stosy pokrywane były warstwą ziemi, tworząc tak zwane mielerze. Znane do dziś stalowe retorty zaczęto stosować w końcu XIX wieku.

TRASA 1

Parking Polanki – Cerkiew
– Korbania – Bukowiec

ZNAKI ZIELONE

DŁUGOŚĆ:

10,3km   

CZAS:

5:00m   

PODEJŚCIE:

384m   

Wypały

Skrzyżowanie leśnych dróg kryje niezwykłą tajemnicę – stał tu kiedyś drewniany dwór szlachecki, opisany dokładnie w powieści „Mąż szalony” Zygmunta Kaczkowskiego. Obecnie nie ma żadnego śladu tej budowli – choć według map WIG dwór istniał jeszcze przed wojną, podobnie jak pobliski młyn i dom młynarza.

DWÓR

Stary

Po godzinnym spacerze doliną można chwilę odpocząć w obszernej wiacie, której architektura nawiązuje do wiejskiej karczmy, jaka mogła tu kiedyś stać – w odpowiedniej od cerkwi i reszty wsi odległości. Przez małe okienka dostrzeć można białe mury świątyni.

turystyczna

Wiata

To puste obecnie miejsce ze wsią, której już nie ma i z cerkwią podźwigniętą z ruiny, od wieku XVIII przyciągało corocznie wielkie rzesze pielgrzymów obu obrządków i kupców z tak dalekich stron jak okolice Krakowa, Rzeszowa czy Górnych Węgier. Sprawiła to wielka sława cudownego obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem – ikony namalowanej na drewnie.

Cerkiew i  ikona

Kiedy po wojnie wysiedlono mieszkańców Łopienki, cerkiew stopniowo obracała się w ruinę. Po przeprowadzonej w ciągu ostatnich dwudziestu lat przez rzesze pasjonatów odbudowie do cerkwi trafiła kopia dawnej ikony i wraca tradycja corocznych odpustów, odbywanych w pierwszą niedzielę października.

Kapliczka

Od cerkwi ścieżka biegnie w górę łagodnego zbocza, w kierunku przełęczy Hyrcza, którą prowadziła kiedyś droga łącząca wsie Łopienka i Tyskowa. Z otwartej przestrzeni rozciąga się tu daleki widok na góry otaczające obie doliny. Poniżej przełęczy chowa się w lesie odbudowana w latach dziewięćdziesiątych zabytkowa kapliczka pielgrzymia. Jest tu też drewniany schron turystyczny, przydatny podczas niepogody na szlaku.

na przełęczy Hyrcza

Korbania

Od schronu pod przełęczą Hyrcza zielona ścieżka na Korbanię kieruje się w prawo, schodzi w dół i przecina niewielkie jary, a następnie przez bukowy las wspina się południowymi stokami Korbani – coraz bardziej stromo.

 Tutejsze lasy są ostoją niedźwiedzi, wilków, jeleni, a na większych bukach czy jodłach zakładają gniazda orliki, orły i puszczyki uralskie.

Szczyt Korbani sięga 894,2 m n.p.m. Teren wokół wierzchołka to dawna reglowa polana pasterska. Takie polany, użytkowane  przez wieki, stały się siedliskiem wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Po akcji wysiedleń bieszczadkich wsi polany reglowe zaczęły sukcesywnie porastać lasem ze szkodą

 dla różnorodności i bogactwa gatunkowego dawnych łąk. Dlatego współcześnie leśnicy czynią starania o przywrócenie dawnego charakteru przyrodniczego tych miejsc, prowadząc ich odkrzaczanie i wykaszanie.

Ze szczytu Korbani w kierunku połnocno-wschodnim rozciąga się widok od Zalewu Solińskiego przez pasma Żukowa i Otrytu do panoramy połonin na południowym-wschodzie. Jego podziwianie ponad wierzchołkami drzew umożliwia drewniana trzypoziomowa wieża widokowa. W razie złej pogody można natomiast skorzystać z drewnianego schronu.

 

Do Bukowca, najkrótszą trasą, prowadzi zielona ścieżka. Jej bieg kończy się na poprzecznej drodze stokowej, która łączy się z drogą na Bukowiec.

Trasa prowadzi najpierw w górę szerokiej doliny wzdłuż drogi, gdzie kiedyś ciągnęły się zabudowania wiejskie z sadami i polami uprawnymi, wznoszącymi się tarasami, których ślad łatwo można dostrzec.

 

Pół kilometra wyżej zaczyna się oznakowana ścieżka spacerowa, która mija Studencką Bazę Namiotową „Łopienka” i okrąża polany wznoszące się u podnóża garbu Wierch. Z jej najwyższego punktu odkrywa się piękny widok doliny.

TRASA 2

Dookoła Łopienki,
spacerowa - pętla południowa

Łopienka cerkiew – wieś Łopienka – Studencka Baza Namiotowa „Łopienka” – Pod Wierch – Łopienka cerkiew

DŁUGOŚĆ:

2,4km   

CZAS:

1:20m   

PODEJŚCIE:

120m   

Trasa wykorzystuje początkowo ścieżkę prowadzącą na przełęcz Hyrcza, lecz nie dochodząc do niej, wraca malowniczą leśną drogą ponad doliną widzianą z jeszcze innej perspektywy.

 

TRASA 3

Dookoła Łopienki, spacerowa
- pętla północna

Łopienka cerkiew – Pod Hyrczą – Łopienka cerkiew

DŁUGOŚĆ:

2,6km   

CZAS:

1:00m   

PODEJŚCIE:

157m   

Obejrzyj również

prezentację

Prezentacja wykonana została na zlecenie Nadleśnictwa Baligród
przez Appen Karpaty - Multimedialna Agencja Wydawnicza, appen.pl

Projekt i opracowanie  - Szymon Kubisa, hardlight.pl

grudzień 2014